HİZMETLERİMİZ

 

TARIMSAL ÜRETİM

Organik Üretim

Üretim şekil ve metodları dünyaca kabul gören farklı yönetmeliliklerle belirlenen ürünlerin üretimi yapılmaktadır. Beyaz Agro bu doğrultuda bilgi birikimini sağlamaktadır.

Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde sözleşmeli üretim modeline dayanarak toplam yaklaşık 200.000 hektar arazimiz üzerinde organik üretim yapmaktayız. 
Amacımız 500.000 hektara hedeflemekteyiz.

Afrika ülkeleri için 10.000 hektar civarında alan için sertifikasyon süreci devam etmektedir.

Organik Tarım Üretim Yönetmelikleri

Avrupa Birliği Organik Tarım Yönetmeliği

834/07 Sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği
Avrupa Birliği, Dünyada Organik Tarım yönetmeliğine sahip olan ilk pazardır. Halen Dünyadaki en büyük Organik tarım pazarı olması nedeniyle, 834/07 sayılı Avrupa Birliği Organik tarım yönetmeliği Dünyadaki en önemli Organik Tarım standardıdır.

Yönetmelik, 25 Avrupa birliği ülkesindeki organik ürün üretimi, işlemesi ve ticareti için yasal bir temel niteliğindedir. Sadece bu yönetmeliğe göre sertifikalanan ürünler “Organik” olarak etiketlenebilir. Sertidikalanmış olan Ürünler Avrupa Birliğinin Yukarıda görebileceğiniz özel etiketi ile rahatlıkla teşhis edilebilir.

Avrupa Birliği Yönetmeliğine göre bir kontrol kuruluşu EN 45011 (ISO 65) normuna göre akredite olmalıdır. IMO bu norma göre İsviçre Akreditasyon Servisi (SAS) tarafından akredite edilmiştir ve uzun yıllardan bu yana, 834/07 sayılı Avrupa Birliği Organik tarım yönetmeliğine göre sertifikasyon faaliyetlerini sürdürmektedir. IMO tarafından sertifikalanan ürünler Avrupa pazarına sorunsuz bir şekilde girebilmektedir.

Avrupa Birliği yönetmeliği, işlenmemiş tarımsal ürünler (bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, toplama bitkiler, vs..), insan ve hayvan beslenmesine yönelik işlenmiş ürünler için de geçerlidir.

Çeşitli aktiviteler için organik üretim gereklilikleri detaylı bir şekilde yandaki linlerden ulaşabileceğiniz sayfalarda anlatılmaktadır. Öte yandan, bazı gereklilikler her türlü operasyonda uygulanmaktadır:

  • Organik ürün üretimi yada temini ile uğraşan her türlü işletme yılda en az bir kez akredite bir kontrol organı tarafından kontrol edilmelidir.
  • Sertifikalanacak olan müteşebbis işletmeye giren ve çıkan tüm ürünlerin detaylı kayıtlarını tutmak zorundadır. Organik ürün izlenebilir olmalı ve uygun bir şekilde etiketlenmelidir.
  • Tüm üretim, işleme, iç piyasa satışları, ithalat ve ihracat aşamaları etkin bir teftişe izin verecek şekilde dökümante edilmelidir.
  • Müteşebbis organik üretim gerekliliklerini sürekli olarak yerine getirmek konusunda sorumludur ve ürünün organik kalitesinden şüphe duyulması durumunda gerekli önlemleri almalıdır.
   
Amerika Ulusal Organik Programı (NOP)
ABD Ulusal Organik Programı (NOP)
2002 yılında Amerika Birleşik Devlet’ lerinde, Organik ürünlerin üretimi ile ilgili mevzuat (NOP) yürürürlüğe girmiştir. Ürünlerini A.B.D. ye ihraç etmek isteyen üretici ve işleyicilerin NOP mevzuatına göre sertifikalanmış olması ve ürünlerin yukarıda da görebileceğiniz USDA etiketi ile teşhis edilebilmesi gerekmektedir.

IMO USDA tarafında akredite bir kontrol kuruluşudur. NOP sertifikası düzenlenmeden önce, NOP standarlarına uygunluk kontroller sırasında tespit edilmelidir.

Çeşitli üretim faaliyetleri için NOP gerekliliklerine ulaşmak için tıklayınız.
 
Japonya Organik Tarım Yönetmeliği (JAS)

 

Konvansiyanel Üretim

Üreticilere girdi (tohum, gübre, tarımsal ilaç, avansalar) desteği sağlanmakta ve ürünler satın alınmaktadır.

Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde sözleşmeli üretim modeline dayanarak toplam yaklaşık 200.000 hektar arazimiz üzerinde organik üretim yapmaktayız. 
Amacımız 500.000 hektara hedeflemekteyiz.

Afrika ülkeleri için 10.000 hektar civarında alan için sertifikasyon süreci devam etmektedir.